سازه بتنی
 

شركت توانا سازه نوآور با استعانت از پروردگار متعال، تكيه
بر توان بالاي مديران و بهره گيري از دانش فني و تجربه ساليان گذشته نيرو هاي فني
خود گرد هم آمده اند و با هدف نماياندن توانايي هاي خود در زمينه طراحي ، ساخت و
توليد و اجراي انواع اسكلت هاي فلزي سازه ها گامي بلند در جهت اثبات توانمندي
متخصصين ايراني بر داشته اند.اين شركت با به كارگيري امكانات فني گسترده يك هدف را در
سر مي پروراند كه امروزه از يك هدف بلند مدت و دور از دسترس به يك شعار عملي و
قابل باور تبديل شده است؛" اجراي صنعتي انواع سازه ها به طور
كامل و به حداقل رساندن خطاهاي انساني
"اجراي جديدترين روشهاي ساخت و توليد و بكارگيري تمامي
امكانات لازم اين شعار را به يك باور مبدل ساخته است.

لینکهای مرتبط