سقف عرشه فولادی
فرمینگ ورق تامین گل میخ و سرامیکی تهیه نقشه شاپ و چیدمان بهینه ورق اجرای ورق، بافت مش و اجرای مش حرارتی اجرای فلاشینگ اجرای بتن و تمیزکاری سقف عرشه فولادی 09122541774


اجرای سقف عرشه فولادی

   طراحی سقفهای مرکب عرشه فولادی بر اساس استاندارد BS به شرح عناوین زیر انجام می شود :

 

BS5950-Part 4  Code of practice for design of composite slabs with profiled steel sheeting

 

  BS5950-Part 6  Code of practice for design of light gauge profiled steel sheeting

  BS5950-Part 8    Code of practice for fire resistant design

  BS5950-Part 9    Code of practice forstressed skin design

 هدف از طراحی انتخاب بهترین مقطع ورق عرشه طوریکه علاوه بر داشتن حداقل وزن و حداکثر باربری، موجب کاهش حجم بتن نیز گردد. و این طراحی به سه مرحله زیر قابل تفکیک می باشد :

 ·     طراحی در حین اجرا

  ·   طراحی مرکب سقف پس از گیرش نهائی بتن

 ·   طراحی در برابر آتش

در صورت عدم استفاده از شمع گذاری موقت، در بیشتر حالات شرایط حین اجرا حاکم بر طرح ورق عرشه بوده و ضخامت بتن سقف نیز بر اساس نیاز مهندسی در ملاحظات تغییرمکان، مقاومت در برابر آتش، لرزش و صداگیری سقف تعیین می گردد. 

 خصوصیات ورق عرشه   ( Deck Material Specification )

ورقهای عرشه از ورقهای گالوانیزه منطبق با استاندارد BS1449-G43/25 با حداقل مقاومت جاری شدن 2500 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع ساخته می شوند که وزن لایه روی Zn در دو ظرف آن برابر 275 گرم بر مترمربع و با ضخامت تقریبی 04/0 میلیمتر می باشد.

 

 مشخصات بتن   ( Concrete Specification )

بتن سقف از رده C30 بر اساس استاندارد BS8110 با مقاومت مشخصه فشاری 300 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع برای نمونه مکعبی با قطر سنگدانه 20 میلیمتر فرض شده است. جرم حجمی این بتن در شرایط خیس و خشک به شرح زیر است :

 

 

Concrete density in wet &dry cases, kg/m3

 Modular Ratio Dry WetConcrete Type  10 2400 2500بتن معمولی NWC  151800 1900 بتن سبک    LWC  

 

 شمع گذاری موقت   ( Temporary Propping )

اولین انتخاب در طراحی این نوع سقفها اجرای آن بدون نیاز به شمع گذاری موقت می باشد. اما در صورت لزوم معمولا" از یک ردیف شمع با عرض نشیمن حداقل 100 میلیمتر در وسط دهانه کفایت می کند. این شمع ها تا زمان رسیدن مقاومت بتن به 75 درصد مقاومت نهائی آن نبایستی جابجا گردند.

 

 

تامین تکیه گاه جانبی برای تیرها   ( Deck Providing Full Lateral Restraint )

ورقهای عرشه با توجه به تثبیت مناسب بر روی تیرها تکیه گاه جانبی برای بال فشاری تیرهای ساده محسوب شده و طراح سازه می تواند بدون کاهش در مقاومت مجاز خمشی نسبت به طراحی آنها اقدام نماید.

آرماتوربندی   ( Reinforcement )

در سقفهای مرکب عرشه فولادی دارای تکیه گاه ساده تک دهانه، مش یا آرماتوربندی تنها جهت جلوگیری از ایجاد ترک بوده و برای این منظور حداقل مقدار آهن سقف 0/1 درصد از مساحت کل سقف می باشد.

البته استاندارد Eurocode 4 این میزان را به 0/2 درصد و در صورت استفاده از شمع های موقت به 0/4 درصد افزایش داده است.

مزیت های سقف عرشه فولادی

v       وزن و هزینه اجرای آن حداقل به میزان 10 تا 40 درصد کمتر از سقفهای معمول می باشد.

v       عملکرد مرکب سقف باعث کاهش وزن اسکلت می گردد.

v       امکان افزایش فاصله تیرها تا 5/3 متر بدون نیاز به شمع بندی وجود دارد.

v       در این نوع سقف قالب بندی حذف شده و ورقهای عرشه در حین اجرا به عنوان قالب عمل می کنند.

v       نیازی به آرماتور کششی در این سقف نبوده و ورقهای عرشه پس ار گیرش بتن به عنوان فولاد کششی عمل خواهند کرد.

      v       ورقهای عرشه با توجه به ظرفیت باربری بالائی که دارند سکوی مناسبی برای پرسنل در حین اجرا می باشند.

v       سرعت اجرا تا 10 برابر بیشتر از سقفهای معمول می باشد.

v       در این سیستم با توجه به حذف شمع بندی امکان بتن ریزی همزمان طبقات وجود دارد.

v       با توجه به شکل ورقها گرفتن ساپورت و عبور تاسیسات مکانیکی از زیر سقفها امکان پذیر می باشد.

v       در این نوع سقفها نگهداری و عمل آوری بتن به دلیل حفظ کامل آب بتن به نحو بسیار مناسبی انجام می گردد.

     v       در ساختمانهای صنعتی، پارکینگها و بطور کلی فضاهائی که نیاز به سقف کاذب ندارند، زیبائی ورقهای گالوانیزه سطح تمام شده یکدست و مناسبی را ایجاد می نماید.

v       به دلیل استفاده از تجهیزات مدرن در بخشها تولید، نصب و جوشکاری کیفیت اجرا بسیار بالا می باشد.

v       فضای لازم جهت دپو و نگهداری مصالح به حداقل می رسد.

v       شاهد کاهش هزینه حمل و نقل مصالح خواهیم بود.

فرمینگ ورق تامین گل میخ و سرامیکی تهیه نقشه شاپ و چیدمان بهینه ورق اجرای ورق، بافت مش و اجرای مش حرارتی اجرای فلاشینگ اجرای بتن و تمیزکاری  سقف عرشه فولادی09122541774 

لینکهای مرتبط آیین نامه سقف عرشه فولادی
طراحی سقف عرشه فولادی