پلتفرم چیست؟
پلتفرم فلزی به نوعی سکو یاراهرو گفته میشود که تسلط ودسترسی به موادوابزار وتجهیزات را سهولت میبخشد.که به دودسته تقسیم میشود:

پلتفرم نفر رو
پلتفرم جهت استقرار مواد وتجهیزات
پلتفرم فلزی نفر رو: جهت رفت آمد وتردد افرادوتسلط بهتربر دستگاهها وتجهیزات طراحی و ساخته میشود.

این دسته از پلتفرم غالبا درصنایع فولاد خود روسازی لبنیات نفت وگاز تسویه خانه ها موتور خانه ها وخط های تولیده غیر هم سطح استفاده میگردد.

طراحی پلتفرم عقلب بسته به نیاز بهره بردارومحل اسقرارو همچنین با توجه به اصول ایمنی صورت می پذیرد.

در صنایع جهت انجام تعمیرات دوره ای(pm)ویا تعمیرات فوری(em)پلتفرم فلزی تعبیه میگردد.که به اپراتورها وتعمیر کاران اجازه فعالیت هرچه راحتر وایمن تر را میدهد.

پلتفرم فلزی را میتوان هم بصورت ثابت وهم متحرک طراحی کرد.

گاها جهت انجام عملیات تولید وبهره برداری به علت وجود اختلاف سطح بین ماشین آلات ودستگاهها وهمچنین ارتفاع آنهانسبت به سطح کارگاه در اطرف تجهیزات پلتفرم ساخته میشود.

تاامر نظارت ودسترسی وتردداپراتور وسایر افراد کارگاهی میسر گردد.

پایه ها و ستونهای پلتفرم را میوان از جنس بتونی ویا فلزی در نظر گرفت.که عموما در صورت عدم محدودیت از متریال فلزی و بنا به وزنی که سازه باید تحمل کند از قوطی وH بال دار استفاده میشود.

برای ساخت شاسی رویی یا بالایی پلتفرم فلزی و اتصال آن به پایه ها دو روش اتصال 1(پیچو مهره)2(جوشکاری) متداول است.

در محل هایی که انباشت و پاشش ذرات ومواد و مایعات باعث لغزنده شدن سطح پلتفرم فلزی میگردد برای پوشش پلتفرم فلزی از گریتینگ(صفحه های مشبک) استفاده میگردد.

درپلتفرم فلزی انتخاب ابعادوجنس گریتینگ بنا به نیاز بهره بردار صورت می پذیرد. در جا هایی که محدودیت وجود نداشته باشد میتوان از ورق آجدار نیز به عنوان پوشش پلتفرم فلزی استفاده کرد.

پلتفرم جهت استقرار مواد وتجهیزات
غالبا این نوع پلتفرم ها جهت نگه داری مواد در انبارها مورد استفاده قرار میگیرد .

گاها در کنار کارگاهها نیز برای برقراری چیدمان ورعایت5sاز پلتفرم استفاده میگردد .

این نوع سازه به ما کمک میکند تا از وارد شدن خسارت وآسیب به مواد جلو گیری کنیم وهمچنین امر تفکیک وجانمایی رانیز بهبود میبخشد .

استفاده از پلتفرم به ما کمک میکند تا فضای کارگاه و انبار خود را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنیم.