بخش پیمانکاری ساخت و نصب سازه های دریای شرکت فنی و مهندسی توانا صنعت نوآور در سایت قشم تشکیل گردید ، این شرکت با داشتن نیروهای فنی زبده و تحهیزات مورد نیاز آمادگی خود را جهت پیمانکاری ساخت انواع سکو های نفتی ، جکت های نفتی ، دکل ، پونتن ، شناور ، تجهیزات خاص صنایع نفت و گاز اعلام می دارد.
شماره تماس 09122541774