فرمینگ ورق
تامین گل میخ و سرامیکی
تهیه نقشه شاپ و چیدمان بهینه ورق
اجرای ورق، بافت مش و اجرای مش حرارتی
اجرای فلاشینگ
اجرای بتن و تمیزکاری
سقف عرشه فولادی یا سقف متال دک
09122541774

ضوابط عمومی :

هندسه گلمیخها باید برای انجام جوش قوس الکتریکی به وسیله تجهیزات اتوماتیک خاص اینکار مناسب باشد.

نوع واندازه گل میخ باید در نقشهها مشخصات فنی خصوصی ویا سایر مدارک طراحی تعریف شود.

هر گلمیخ باید دارای یک حلقه محافظ حرارت از جنس سرامیک یا مصالح مناسب دیگر باشد.ضوابط مکانیکی:

گلمیخها باید از جنس میله های سرد کشیده شده باشد.سطح قطعه ای که گلمیخها به آن جوش می شوند باید عاری از هرگونه فلس،زنگ،رطوبت ویا هرگونه مواد مضری که مانع از انجام یک جوش مطمئن و خوب می شوند ،باشد.این سطوح ممکن است با برس سیمی سنگزدن تمیز شوند.

حفاظ قوسی یا حلقه سرامیک حافظ جوشکاری باید بطور کامل خشک باشد.اگر به دلایلی مثل رطوبت موجود در هوا یا اثر باران مرطوب شده باشد باید قبل از استفاده به مدت 2 ساعت در دمای 120 درجه قرار گیرد تا بطور کامل خشک باشد.

فواصل طولی و عرضی برشگیرهای گلمیخ از یکدیگر و همچنین فاصله آنها از لبه بال تیر یا شاهتیر نسبت به آنچه که در نقشه ها نشان داده شده می تواند حداکثر 25 میلیمتر مغایرت داشته باشد.حداقل فاصله لبه پایه گلمیخ از لبه بال تیر مساوی قطر گل میخ بعلاوه 3 میلیمتر است .این فاصله نباید کمتر از 38 میلیمتر باشد.

در مورد گلمیخهایی که در داخل بتن مدفون می شوند حلقه سرامیکی باید شکسته و برداشته شود.

در مورد سایر گلمیخها شکستن حلقه سرامیکی اجباری نیست لیکن بهتر است انجام شود.

تکنیک جوشکاری گلمیخ:گلمیخها با استفاده از تجهیزات خودکار جوشکاری گلمیخ که به یک منبع انرژی جریان یکسو با قطبیت مثبت متصل است جوش داده شوند.(دستگاه Studwelding)

در حین جوشکاری تفنگی مربوطه باید تا زمان سفت شدن فلزلت مذاب در موقعیت اولیه جوشکاری و بدون حرکت نگاه داشته شود.

در حالتیکه دمای فلز پایه کمتر از 18- می باشد یا سطح جوشکاری مرطوب است باید از انجام جوشکاری پرهیز کرد.

ضوابط ارزیابی گلمیخها:

گلمیخهای مورد استفاده در ورقهای ذوزنقه ای آزمایش باید با مصالحی باشد که بیانگر شرایط اجرایی باشند.

آزمایش خمش
آزمایش پیچش
آزمایشش کشش


کنترل در حین ساخت :

علاوه بر بازرسی عینی آزمایش باید شامل خم کردن گل میخ به اندازه تقریبی 30 درجه پس از سرد شدن باشد.
آزمایش خم را می توان به کمک یک اهرم و نه ضربات چکش انجام داد.
در دمای کمتر از 10 درجه سانتیگراد انجام آزمایش خمش باید با بارگذاری آهسته صورت گیرد تا گل میخ در اثر ترد شکنی از بین نرود.
هنگامیکه یک گلمیخ غیر قابل پذیرش از سطح عضو تحت تنش کششی برداشته می شود سطحی که گلمیخ مورد نظر از آن قسمت حذف شده باید سنگ زده شده و صاف و همسطح گردد.
برچسب‌ها: ضوابط, جوشکاری, گلمیخ, مبحث دهم مقررات ملی ساختمان
+ نوشته شده در یکشنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۴ ساعت 17:24 توسط | نظر بدهيد
شناسایی گلمیخ مرغوب و نامرغوب


باتوجه به مزایای ویژه ای که سیستم سقفهای عرشه فولادی ازنظر فنی واقتصادی دارد شاهد روند رو به رشد استفاده از این فناوری هستیم. اما متاسفانه اخیرا مشاهده می شود افرادبی مسئولیت،سودجو وفرصت طلب با سوء استفاده از شرایطی که تقاضای بازار برای گلمیخ های برشگیر ساختمانی ایجاد نموده است نسبت به واردات وبعضا تولید گلمیخ های بی کیفیت اقدام نموده و باتوجه به ضعف دستگاه نظارت درتیراژ بالا به بازار عرضه نموده اند.استفاده از این محصولات که متاسفانه اکثرا در کارگاههای زیرپله ای وبا استفاده از مواد اولیه بی کیفیت"میلگردهای ذوبی" وبا روشهای غیر استاندارد"ریخته گری،فورج گرم،تراشکاری و..." تولید می شود مایه نگرانی است وعواقب جبران ناپذیری دربردارد. چنانکه مستحضر هستید گلمیخ های برشگیر در یک سازه کامپوزیت نقش بسیار مهم وغیر قابل اغماضی را بعهده دارند "تحمل تنش برشی وانتقال آن" در واقع گلمیخ برشگیر مهمترین قطعه در یک سازه کامپوزیت است.استفاده از گلمیخ برشگیر غیر استاندارد با توجه به نقش بسیار مهمی که درسازه برعهده دارد از نظر فنی فاجعه و از نظر اخلاقی بسیار نکوهیده می باشد.

این نوشتار سعی دارد ضمن یادآوری استاندارد های تولید وجوشکاری گلمیخ های برشگیر با اقتباس از استانداردهای مربوطه وبا تکیه بر الزامات مبحث دهم مقررات ملی ساختمان وآیین نامه جوشکاری ساختمان ایران گامی در جهت اشاعه فرهنگ استفاده از قطعات استاندارد در صنعت ساختمان بردارد،امیداست باهمت دست اندرکاران صنعت ساختمان درجهت آگاهی دادن به ناظران،کارفرمایان ومجریان درخصوص استفاده ازمصالح استاندارد حافظ جان ومال مردم وحیثیت فنی جامعه مهندسی باشیم. گلمیخ های برشگیر ساختمانی ، استانداردها گلمیخ های برشگیر ساختمانی که در سازه های کامپوزیت بطورعام وسقفهای کامپوزیت عرشه فولادی (متال دک) بطورخاص استفاده میشود براساس استاندارد A.W.S- D1.1 که توسط American Welding Society تدوین شده است وهمچنین ISO-13918 بایستی جوشکاری وتولید شود. استاندارد تولید درخصوص روش تولید این محصولات جزئیات قابل تاملی را مطرح می کند که مهمترین مواردآن عبارتند از:

استفاده اجباری از مواد اولیه استاندارد :

متریال مورد استفاده جهت تولید گلمیخ برشگیر بایستی ترکیب شیمیایی خاصی داشته باشد که این مواد را در دسته فولادهای آلیاژی خاص قرار می دهد بنابراین "استفاده از میلگردهای ذوبی جهت تولید گلمیخ به هیچ عنوان مورد تایید نمی باشدوچنین محصولاتی درصورت تولید فاقد ارزش فنی است ضمن اینکه خواص مکانیکی ومقاومت لازم را ندارند".

تولید گلمیخ استاندارد فقط باروش فورج سرد:

روش تولید گلمیخ برشگیر براساس استاندارد "فورج سرد"عنوان شده است ودلیل فنی آن بهبود خواص مکانیکی قطعات تولیدی است بنابراین "تولید با روش ریخته گری به هیچ عنوان مورد تایید نمی باشدوچنین محصولاتی درصورت تولید فاقد ارزش فنی است ضمن اینکه خواص مکانیکی ومقاومت لازم را نداشته وجوش پذیری مناسب نیزندارند". رعایت کیفیت ابعادی ومشخصات ظاهری: ابعادتک تک قطعات تولیدی بایستی کاملا مطابق آیین نامه ها کنترل شود ، وجودهرگونه ترک،مویه،لهیدگی ، تخلخل وعدم سازگاری ابعادی با نمونه استاندارد نشانه کیفیت پایین قطعه تولیدی بوده وازنظرفنی غیرقابل استفاده شناخته می شود بنابراین"گلمیخ های برشگیر که باروشهای ریخته گری،فورج گرم ویابااستفاده ازمیلگردهای ذوبی تولید می شود به دلیل اینکه ساختار متخلخل وغیرهمگن دارند ودرفرآیند تولید با کیفیت یکنواخت تولیدنمی شوند به هیچ عنوان موردتایید نمی باشد".

به معایب فنی گلمیخ های حاصل از ریخته گری وفورج گرم توجه کنید:

-یکسان نبودن استحکام مکانیکی در نواحی مختلف قطعه وسوسه داربودن که سبب ایجادترک ودرنهایت منجربه شکست می شود. -وجود تنشهای پسماند در قطعات تولیدی به روش ریخته گری و فورج گرم

برچسب‌ها: گلمیخ مرغوب
+ نوشته شده در یکشنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۴ ساعت 17:23 توسط | نظر بدهيد
برق موردنیاز جوش گلمیخ
مشکلات برق سه فاز و دیزل ژنراتور در اجرای سقف عرشه فولادیجهت اجرای برشگیر به روش ذوبی یا همان گلمیخ توسط دستگاه استاد ولدر (Stud Welder) به توانی در حدود ۱۳۰ kw (کیلووات) نیاز است. این توان برق مصرفی را به دو روش می توان تامین نمود.تامین برق توسط دیزل ژنراتور
تامین برق توسط برق سه فاز شهری
تامین برق توسط دیزل ژنراتور
جهت اجرای صحیح گلمیخ بسته به تنظیمات دستگاه و شرایط اجرایی ساختمان به ژنراتوری با توانی بین ۱۶۰ تا ۲۵۰ KVA (کیلو ولت آمپر در بازار به کاوا معروف است) نیاز است.

آمپر اولیه دستگاه، زمان جوشکاری، طول کابل ها، ضخامت رنگ تیرها، چند لایگی ورق ها (Over Lap)، سختی موضعی تیرها (بر اساس تنش های حرارتی) و غیره از عمده عوامل تعیین کننده توان ژنراتور مورد نیاز در بازه کاوایی قید شده هستند.

لازم به ذکر است توان اسمی و عملی ژنراتورها با هم تفاوت دارند. لذا ممکن است ژنراتوری با توان ۱۸۰ کاوا قادر به تامین برق مورد نیاز دستگاه استادولدر نباشد که مسلما نشان دهنده کم بودن توان عملی ژنراتور نسبت به توان اسمی آن است. همواره فروشنده یا موجر ژنراتور نسبت به توان واقعی دستگاه خود اطلاع دارد لذار پرسش این سوال جهت حصول اطمینان ضروری است.

تامین برق توسط برق سه فاز شهری
هر چند این مورد توصیه نمی شود اما به هر حال یکی از روش های تامین برق دستگاه استادولدر محسوب می شود. در صورت تامین برق سه فاز شهری یا صنعتی با فیوز ۶۴ آمپر با آمپر دهی ۴۰۰ برای هر فاز می توان از آن استفاده کرد اما همواره بدلیل نوساناتی که در فازها بدلیل بارکشی غیر مساوی وجود دارد حصول سه فاز یکسان به سختی امکان پذیر است که نتیجتا به دستگاه استادولدر صدمه وارد خواهد کرد.در بسیاری از مواقع این اتفاق می افتد که در محل پروژه برق سه فاز در دسترس نیست و یا اگر هست قدرت کافی برای برقراری قوس الکتریکی قدرتمند دردستگاه استاد ولدینگ را ندارد که همین امر باعث کیفیت بد جوش و کنده شدن گلمیخ ها می گردد ، حال چه باید کرد ؟

1- در بعضی مواقع برق سه فاز موجود است اما قدرت کافی ندارد :

اول : فیوزبرق سه فاز را از 35 آمپر به 60 آمپر تبدیل کنید .

دوم : اگر کابل برق از کنتور به دستگاه ضعیف است مثلاً 4*2 می باشد آنرا به 10*2 تغییر دهید .2- در بعضی مواقع کلاً برق سه فاز موجود نیست :

راه حل : در چنین مواقعی می بایست حتماً از دستگاه دیزل ژنراتور استفاده گردد ، اما نه از نوع معمولی بلکه از دستگاهی که مولد آن قدرت تولید حداقل 200 KAVA برق و یا 180AM برق را داشته باشد .در ضمن به توضیحات اجاره دهنده دستگاه توجه نکنید خود شخصاً دیزل ژنراتوررا قبل از حمل به پروژه توسط آمپر سنج تست کنید و از قدرت حداقلی آن که 180 آمپر است اطمینان حاصل نمایید .

برچسب‌ها: برق, جوش, گلمیخ
+ نوشته شده در یکشنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۴ ساعت 17:21 توسط | نظر بدهيد
رابطه عرض مفیدفرمینگ ولرزش سقف عرشه فولادی
رابطه عرض مفید فرمینگ ولرزش سقف عرشه فولادی:

طبق مقررات ملی ساختمان ایران مبحث دهم صفحه ۱۲۶ بند ۱۰-۲-۸-۳-۳ داریم:

ت) انتقال بار بین تیر فولادی و دال بتنی
ت-۱) نواحی لنگر خمشی مثبت

۱. مقاومت برش افقی مورد نیاز: برای عملکرد مختلط کامل، برش افقی مورد نیاز باید به شرح زیر برابر کوچکترین مقدار محاسبه شده بر اساس حالتهای حدی خردشدگی بتن و تسلیم کششی مقطع فولادی در نظر گرفته شود.

خرد شدگی بتن (۱۰-۲-۸-۲۰)
Vhu=0.85fcAc

تسلیم کششی مقطع فولادی (۱۰-۲-۸-۲۰)
Vhu=FYAs

در روابط فوق:
fc= مقاومت فشاری مشخصه نمونه استوانه ای بتن
Ac=سطح مقطع دال بتنی در محدوده عرض موثر ورق عرشه فولادی
As=مساحت مقطع فولادی
Fy=تنش تسلیم فولاد مقطع فولادی

۲. مقاومت برش افقی اسمی مقاومت برش افقی اسمی اعضای با مقطع مختلط بر دال بتنی و دارای برشگیر (گلمیخ) باید مطابق رابطه زیر بر اساس مقاومت برشی برشگیرها تعیین گردد. (۱۰-۲-۸-۲۱)

Vhn=Qn

که در آن:
Qn=مجموع مقاومت های برشی اسمی برشگیرها (گلمیخ ها)در حد فاصل نقاط لنگر خمشی مثبت حداکثر و لنگر صفر مطابق مقررات بند ۱۰-۲-۸-۷ ۳.تعداد فاصله و مشخصات برشگیرها (گلمیخ ها)بایستی از طریق برقراری رابطه زیر و بدون احتساب ضریب کاهش مقاومت تعیین گردد. (۱۰-۲-۸-۲۲)

Vhn>Vhu

نتیجه گیری:

با توجه به اینکه مقدار خرد شدگی بتن کمترین مقدار در روابط فوق میباشد لذا هر چه سطح مقطع دال بتنی در محدوده عرض موثر ورق عرشه فولادی بیشترو مطابق استانداردها باشد مقاومت سقف عرشه فولادی در مقابل زلزله نیز بیشتر می شود.


برچسب‌ها: فرمینگ, سقف, عرشه, فولادی
+ نوشته شده در یکشنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۴ ساعت 16:59 توسط | نظر بدهيد
سوالات متداول سقف عرشه فولادی
سوال:آیا این نوع سیستم سقفی قابل اجرا روی اسکلت بتنی است؟

بلی – با دتایل خاص نصب که روی سایت می باشد می توان اجرا کرد.

سوال:ایا در این نوع سیستم سقفی سازه ای نیاز به سقف کاذب دارد؟

بحث استفاده از سقف کاذب مربوط به بخش معماری در سازه ها بوده و بستگی به نوع سقف سازه ای ندارد.تمامی سقف های سازه ای را میتوان بدون سقف کاذب (پارکینگ ها ،انبارها و …) و با سقف کاذب اجرا کرد.

سوال:عملکرد لرزشی این سیستم چگونه است؟

بدلیل وجود ضوابط سختگیرانه در آئین نامه های طراحی علی الخصوص در بخش کنترل لرزش و فرکانس نوسان عرشه های فولادی،سقف های عرشه فولادی جزو کم لرزش ترین سقف های شناخته شده در جهان می باشد.

سوال:آیا در این نوع سیستم از آرماتور کششی استفاده میشود؟

خیر – شکل ورق گسترده موجود در عرشه های فولادی آرماتور کششی سقف را تامین میکند.

سوال:آیا در این نوع سقف از قالبندی وشمع گذاری استفاده میشود؟

خیر – ورق های عرشه فولادی قالب بندی و شمع گذاری سقف را همزمان تامین میکند.

سوال:آیا از ورقهای فولادی میتوان در سطوح شیبدار استفاده کرد؟

بلی – از جمله مزایای این نوع سیستم امکان بتن ریزی همزمان طبقات می باشد که سطوح شیب دار(پله ها) نیز از این بحث مستثنی نمی باشد.

سوال:کاربرد متال دک در کجاهاست؟

به دلیل سرعت بالا، سهولت اجرا و عدم وجود محدودیت هایی همچون دهانه، ارتفاع سازه و سایر مزایا استفاده از ورق های عرشه فولادی در سازه های با کاربری های متفاوت از جمله پل ها ، ساختمان های مسکونی،سازه های صنعتی ومکانهای تجاری به دلیل تنوع در ضخامت ورق ها (8/0 الی 2/1 میلی متر) نیاز به استفاده از این نوع سیستم را دو چندان میکند.

سوال:نحوه عملکرد این نوع سقف با بتن چگونه است؟

بدلیل رعایت ضوابط طراحی تیر های کامپوزیت در دتایل عرشه های فولادی تولیدی این شرکت تیر های سازه ای از نوع تیر کامپوزیت و از بتن موجود در روی عرشه ها به عنوان المان فشاری برای تیر ها استفاده می شود(بال فشاری تیر های کامپوزیت از طریق بتن تامین می شود(

سوال:فواصل بین گلمیخها چگونه است؟

نحوه طراحی گل میخ ها بر اساس روشهای موجود در آئین نامه های طراحی از جمله مبحث دهم مقررات ملی ساختمان و آئین نامه فولاد آمریکا(AISC) تعیین می شود و بستگی به عرشه فولادی ندارد.

سوال:نحوه نصب گلمیخ ها چگونه است؟

با استفاده از ماشین آلات روز اروپا و با بهره گیری از تکنولوژی Stud Welding بر روی گل میخ های ذوبی که گل میخ ها را بر روی تیر جوش میدهد که این روش جزو به روز ترین ،ارزانترین و سریعترین روش اجرای برش گیر ها در جهان می باشد

سوال:آیا در سقفهای عرشه فولادی محدودیت دهانه داریم؟

خیر – عرشه های فولادی در طول آزاد 3 متری با تیر های فرعی مهار خواهند شدکه این امر بستگی به فواصل ستون ها نداشته و از جمله امتیازات سقف های عرشه فولادی در مقایسه با سایر سیستم ها ی سقفی (تیرچه بلوک-کامپوزیت سنتی) می باشد(این نوع سقف ها محدودیت دهانه های اجرا را از سازه ها رفع نموده است(

سوال:تفاوت سقفهای عرشه فولادی با سقفهای با ورقهای سینوسی(ساندویچ پانل وشیروانی)در چیست؟

آئین نامه های طراحی تنها مقاطع خاصی را برای اجرای عرشه های فولادی که به صورت سقف سازه ای می باشد مجاز می داند در حالیکه مقاطع سینوسی جزو مقاطع تایید شده سازه ای نبوده و فقط برای پوشش های سقفی استفاده می شود.

سوال:آیا آئین نامه موجود استفاده از این سقف را تایید میکند؟

بلی – مبحث دهم مقررات ملی ساختمان و آئین نامه های (AISC) آمریکا استفاده از این نوع سیستم را به دلیل سبک سازی توصیه و مجاز می کند.

سوال:آیا میزان صلبیت این نوع سقفها قابل قبول برای آئین نامه است؟

سوبلی – این نوع سیستم صلبترین سقف شناخته شده در مقایسه با سایر سیستم های سقفی با عملکرد یکطرفه در دنیا می باشد و استفاده از این نوع سیستم در بلند ترین برجهای موجود در جهان موید این مطلب می باشد.

سوال: اجزای تشکیل دهنده سقف عرشه فولادی کدام است؟

اجزای تشکیل دهنده این سیستم غبارتند از : عرشه فولادی، گلمیخ، فلاشینگ، آرماتور و بتن.

سوال:چه محدودیتی برای اجزای تشکیل دهنده این نوع سقف وجود دارد؟

ارتفاع عرشه ها بایستی بین 5 تا 7.5 سانتی متر باشد.
- حداکثر قطر گلمیخ 19 میلی متر و حداقل ارتفاع آن بعد نصب که از بالای عرشه ذوزنقه ای اندازه گیری می شود نباید کمتر از 4 سانتی متر باشد.
- حداقل ضخامت بتن بالای عرشه : 5 سانتی متر.

سوال:روش اجرای این نوع سقف چگونه است؟

روش اجرای سیستم متال دک در سازه های فولادی بدین صورت می باشد که عرشه های ف.لادی بر روی تیرها پخش شده و سپس گلمیخ ها با توجه به نقشه های اجرایی، بر روی بال تیرها جوش می شوند. پس از اجرای شبکه میلگردهای حرارتی و باتوجه به عدم نیاز به میلگردهای کششی، سقف آماده بتن ریزی می باشد.

سوال:آیا روند طراحی تیرفرعی وگلمیخ در این نوع سقف مانندسیستم کامپوزیت سنتی است؟

بله البته محاسبات گلمیخ در این سیستم با محاسبات برشگیر در سیستم کامپوزیت اندکی تفاوت دارد که روند کامل محاسبات گلمیخ، در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران آورده شده است.

سوال:آیا اجرای بازشو در این نوع سقف امکانپذیر است؟

بله با توجه به ایجاد بازشو، یکی از روش های تعیین شده (برش بدون تمهیدات اضافی، آرماتورگذاری و یا استفاده از تیر فرعی) استفاده می شود.سوال:آیا بتن مورد استفاده در این نوع سقف از نوع خاصی است:

خیر ، استفاده از هر نوع بتن سازه ای با مقاومت فشاری بیشتر از 210 مگا پاسکال مجاز می باشد.
سقف عرشه فولادی یا سقف متال دک سقف عرشه فولادی یا سقف متال دک سقف عرشه فولادی یا سقف متال دک سقف عرشه فولادی یا سقف متال دک سقف عرشه فولادی یا سقف متال دک سقف عرشه فولادی یا سقف متال دک سقف عرشه فولادی یا سقف متال دکسقف عرشه فولادی یا سقف متال دک سقف عرشه فولادی یا سقف متال دک سقف عرشه فولادی یا سقف متال دک 09122541774