فرمینگ ورق
تامین گل میخ و سرامیکی
تهیه نقشه شاپ و چیدمان بهینه ورق
اجرای ورق، بافت مش و اجرای مش حرارتی
اجرای فلاشینگ
اجرای بتن و تمیزکاری
09122541774ترک پلاستیک بتن
افزایش دما و تسریع تبخیر آب، تاثیر مستقیمی بر سطوح و مقاطع بتنی دارد؛ به صورتی که سبب ترک‌هایی درسطح و مقطع بتنی میشود.

✅با در نظر گرفتن برخی تمهیدات می‌توان مانع اين نوع ترک خوردگی ها شد.با توجه به این نکته که کشور ما در زمره کشورهای گرمسیر است و همواره با گرم شدن و افزایش میانگین دمای هوا، تبخیر آب نیز افزایش می‌یابد ، ترک‌هایی در برخی بنا‌ها ایجاد می‌شود که به آن ترک‌های پلاستیک می‌گویند و باعث ایجاد ترس و شبهه در میان سازندگان و مالکین ساختمان‌ها می‌شود.

✅این در حالی است که این ترک‌ ها لزوما دلیلی بر بى كيفيت بودن بتن نیست و با انجام برخی اقدامات پیشگیرانه می‌توان مانع بروز این گونه ترک خوردگی‌ها شد.